Partizaning: partycypacyjne (re)planowanie miasta, 2011–2018
Nosna, ul. Zablocie 9a/9b, Krakow / Все анонсы